INTRODUCCIÓN á ASTRONOMÍA de POSICIÓN
Seminario Permanente do IES de Porto do Son, IES Campo de S.Alberto e IES Ramón Cabanillas
ÍNDICE XERAL
 

A Esfera Celeste
Coordenadas Celestes
Gnomon
Polos
Zócalo de Ptolomeo
Prismáticos
Telescopios
Reloxos de Sol
Cálculo da Latitude do lugar de observación
Paralaxe Estelar
Constelacións
Exercicios
Direccións de Interese
Glosario
Bibliografía
Compoñentes do Seminario Permanente