INTRODUCCIÓN á ASTRONOMÍA de POSICIÓN
Seminario Permanente do IES de Porto do Son, IES Campo de S.Alberto e IES Ramón Cabanillas 
Instrumentos de Medición

O Gnomon

    Quizáis un dos máis antigos instrumentos usados en Astronomía é o Gnomon. Simplemente consiste nunha varilla clavada vericalmente no solo. Gracias a ela podemos determinar, entre outras cousas, a liña Norte-Sur, a altura do Sol (medida en graos) sobre o horizonte e incluso a altura de calquera obxecto.
 

 

COORDENADAS CELESTES ÍNDICE O POLOS