INTRODUCCIÓN á ASTRONOMÍA de POSICIÓN
Seminario Permanente do IES de Porto do Son, IES Campo de S.Alberto e IES Ramón Cabanillas

COMPOÑENTES do SEMINARIO PERMANENTE
 
 


I.E.S. de PORTO do SON
 

 JULIO-CÉSAR IGLESIAS FEIJÓO 
Seminario de Ciencias da Natureza
        Fraga de Novio s/n - Noal 
        15978 PORTO do SON 
        A CORUÑA - ESPAÑA
        Correo electrónico : 1@edu.xunta.es 
        Teléfono :  981 76 74 94 
        Fax :         981 76 74 95

I.E.S. Campo de San Alberto - NOIA
 
 VALERIA MARTÍNEZ ROPERO 
Seminario de Ciencias da Natureza
            JESÚS FIDALGO FERNÁNDEZ 
     Ma DOLORES RODRÍGUEZ  RODRÍGUEZ 
                         Seminario de Física e Química 
            JOSÉ MANUEL FACAL DÍAZ 
                            Seminario de Tecnoloxía
 
     Rúa Egás Moniz s/n 
     15200  NOIA 
     A CORUÑA - ESPAÑA
     Correo electrónico : ies.campo.san.alberto@xunta.es 
     Teléfono :  981 82 28 00 
     Fax :         981 82 28 87

I.E.S. Ramón Cabanillas - CAMBADOS
 

 VÍCTOR CAAMAÑO RIVAS 
 Seminario de Ciencias da Natureza
     Avenida Rosalía de Castro, 17 
     36630 CAMBADOS 
     PONTEVEDRA - ESPAÑA
     Correo electrónico : 
     Teléfono :  986 542950 
     Fax :         986 542609

 BIBLIOGRAFÍA ÍNDICE