"DESEÑO de ACTIVIDADES PRÁCTICAS na
ÁREA de CIENCIAS. II"

 
INTRODUCCIÓN á ASTRONOMÍA de POSICIÓN
  
Seminario Permanente do IES de Porto do Son, IES Campo de S.Alberto e IES Ramón Cabanillas
 
En ningún caso pretendemos levar a cabo un estudio exhaustivo dos diferentes temas, xa que cremos que é máis operativo chegar a presentar unha visión global que faga máis atractiva esta disciplina
CEFOCOP de SANTIAGO de COMPOSTELA
Rúa Villaldía, 37
15706 SANTIAGO de COMPOSTELA
  

As páxinas que forman parte deste Seminario foron elaboradas con NETSCAPE COMPOSER 4.03 e optimizadas para unha resolución de pantalla de 800 x 600. É prefirible cambiar a esta resolución de pantalla para poder visualizalas correctamente Por outra banda, é conveniente deshabilita-la opción de subralla-los enlaces para que non exista ningún tipo de interferencias á hora de presenta-las diferentes páxinas   

                                                            CONTINUAR ...